[ demo cosplay ] hồ báo ân (Hồ Duyến ) Hoan hi công tử

 Li Lạc hắn khi giận dỗi, đối với ng đó hắn thường hay quay lưng lại và cào tường

nhưng cũng có lúc hắn đối với ng đó vô cùng trầm mặc … phi thường trầm mặc …

 Thư ngốc tử đáng ghét, luôn đi lo chuyện bao đồng mà không bao giơ lo cho bản thân hắn mềnh ….

Advertisements