[ Demo ] Ashura trong GR vera

Đó là mềnh khá hợp cos lại ashura trong GR * ôm đầu lăn lộn * =)))~ cơ mà không tự tin lắm nên chưa có may đồ mới chỉ demo cai mẹt với tóc thôi xem ra hè phải oanh tạc 1 trận mới đã =]]]]]]]]]]]]]]]]~ cười man dại =))~

Dưới đây sẽ là ảnh mọi cứ ném gạch thoải mai đê nhé * lấy thúc che đầu * =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]~

Chạy vào lần cuối =]]]]]]]]]]]]]]]]]~ cuội tròn lên giường đi ngủ chờ mùa hè đến ~*A*~

Advertisements