[demo solo ] Diễm Qủy

                                        

Cầu không được bỏ không nỡ

……
Cái gì gọi là yêu hận

…….

Yêu không được hận không đành

…..


                            …………

khuôn mặt đó chính là người đó  hay Diễm Qủy

……………

Kiếm chữ tửu vô tình ,

……………

ta cạn chén vì ai

……………

người cùng ta tiễn biệt

…………………………………………………..

mùi vị son phấn

…………………..


……….

có thể yêu nhưng không thể trao

 ……………….

Advertisements