các cosplayers hãy ủng hộ chương trình prayers from cosplayer

kick vô Link nè Link cần chèn

sẽ hiện ra một Wed như vậy

Thu nhỏ xuống 97% (960 x 638) – Click để phóng toHình ảnh đính kèm

sau đó làm những thao tác sau

Thu nhỏ xuống 77% (1202 x 753) – Click để phóng toHình ảnh đính kèm

sau đó nó sẽ hiện ra như vậy ,chỉ cần điền đầy đủ thông tin và thông điệp bạn muốn gửi đến là ok < nên điền bằng tiếng Anh a >

Thu nhỏ xuống 82% (1133 x 610) – Click để phóng toHình ảnh đính kèm
Thu nhỏ xuống 87% (1072 x 568) – Click để phóng toHình ảnh đính kèm

và đây là ví dụ sau khi các bạn đã đăng kí xong

Thu nhỏ xuống 88% (1053 x 741) – Click để phóng toHình ảnh đính kèm

Tự hà ghê dân cosplayers Việt Nam ta đứng ở trang đầu luôn

1

Dan Gyokuei

Hình ảnh đính kèm

2

pu_chan

Hình ảnh đính kèm

3

Hanabi

Thu nhỏ xuống 81% (1153 x 686) – Click để phóng toHình ảnh đính kèm
Thu nhỏ xuống 94% (991 x 742) – Click để phóng toHình ảnh đính kèm

4

Akiya

Thu nhỏ xuống 80% (1159 x 727) – Click để phóng toHình ảnh đính kèm

Hình ảnh đính kèm

5

Hara Natsuga

Thu nhỏ xuống 78% (1192 x 665) – Click để phóng toHình ảnh đính kèm

Hình ảnh đính kèm

6

Oscar

Thu nhỏ xuống 75% (1239 x 696) – Click để phóng toHình ảnh đính kèm

Hình ảnh đính kèm

7

LanaPi

Thu nhỏ xuống 77% (1214 x 619) – Click để phóng toHình ảnh đính kèm

Hình ảnh đính kèm

Advertisements